Xem qua mạng bằng Hik-Connect P2P với 3 bước siêu đơn giản
Xem qua mạng bằng Hik-Connect P2P với 3 bước siêu đơn giản

Việc cài đặt xem qua mạng bằng Hik-Connect P2P hiện tại chỉ gói gọn trong 3 bước siêu đơn giản.